Darbo užmokestis

BĮ KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2017 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

 

 

 

Pareigybių skaičius

2018 metų      II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

1.

Direktorius

1

*

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams

1

*

1

*

3.

Teisininkas

-

-

1

*

4.

Vyr. finansininkas

1

*

1

*

5.

Personalo specialistas - apskaitininkas

1

*

1

*

6.

Viešųjų pirkimų specialistas

0,25

*

0,25

*

7.

Socialinis darbuotojas

5,75 

543,60

5,75

582,77

8.

Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis

16

538,72

16

629,95

9.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

67,5

396,70

67,5

415,39

10.

Socialinis pedagogas

3

596,38

3

679,73

11.

Psichologas

2

639,45

2

659,19

12.

Užimtumo specialistas

2,5

506,34

2,5

519,13

13.

Sveikatos priežiūros specialistas

2,75

564,23

2,75

587,10

14.

Vairuotojas

3,5

400,64

3,5

421,35

15.

Virėja

1

*

1

*

16.

Kirpėja

0,25

*

0,25

*

17.

Valytoja

1,25

380,00

1,25

463,75

 

Iš viso:

109,75

 

110,75

 

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija), darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.