Istorija

Kaišiadorių rajono savivaldybė 1997 m. įsteigė nakvynės namus, kurie 1999 buvo vėliau reorganizuoti į Kaišiadorių Socialinių paslaugų centrą. Socialinių paslaugų centras teikė paslaugas socialinės rizikos grupei priklausantiems asmenims (be gyvenamosios vietos, bedarbiams, patyrusiems  smurtą šeimoje, grįžusiems iš pataisos mamų, neįgaliesiems, vienišiems pensininkams) bei vaikams.
Nuo 2006m. balandžio 1d. ( teis. pagrind. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2005-11-24 sprendimas Nr. V17-1143), reorganizavus (prijungimo būdu) Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės pagalbos tarnybą, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras vykdė jau  abiejų įstaigų  veiklą,  kuri žymiai išsiplėtė, padidėjo teikiamų socialinių   paslaugų įvairovė ir apimtis.
 
2005m. buvo pateikta paraiška dalyvauti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos konkurse "Kaišiadorių socialinių paslaugų centro rekonstrukcija". Gauta  92,00tūkst. Lt. Centras atsinaujino : buvo pakeistas stogas ir langai.
Savivaldybė nupirko pastatą  naujam socialinių paslaugų centrui. Laimėjus
Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto" socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra" 1.5.priemonės" darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" projektą
2005-2006 "Kaišiadorių rajono nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"
Projekto trukmė 2006-05-04 - 2008-05-31
       
       Nuo 2006m. balandžio 1d. ( teis. pagrind. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2005-11-24 sprendimas Nr. V17-1143), reorganizavus (prijungimo būdu) Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės pagalbos tarnybą, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras vykdė jau  abiejų įstaigų  veiklą,  kuri žymiai išsipletė, padidėjo teikiamų socialinių   paslaugų įvairovė ir apimtis.
 
Centro steigėjas yra Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.
Įsteigimo ir įregistravimo data: 1997 m. spalio 1 d.
      Centro pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:
       socialinio darbo veikla - 85.3,
       socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu - 85.31,
       socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu - 85.32.
Centro  buveinė - Vytauto Didžiojo 44B, LT-56119 Kaišiadorys
Centro steigėjas yra Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.
Įsteigimo ir įregistravimo data: 1997 m. spalio 1 d.
      Centro pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:
       socialinio darbo veikla - 85.3,
       socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu - 85.31,
       socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu - 85.32.
Centro  buveinė - Vytauto Didžiojo 44B, LT-56119 Kaišiadorys