Projekto „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“ įgyvendinimas

   Kaišiadorių socialinių paslaugų centras nuo 2016 metų rugsėjo mėn. vykdo projektą "Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone" ir nuo 2017 metų kovo mėnesio pradėtos teikti integralios pagalbos į namus (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinė pagalbą jų šeimos nariams. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto finansavimui skirta 234,0 tūkst. Eur. 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo įsisavinta 74,74 proc. projektui skirtų lėšų ir pasiekti šie projekto rezultatai:

- pakelta darbuotojų kvalifikacija. Apmokyti 57 asmenys pagal darbuotojų ir savanorių profesinio ir neformalaus mokymo programas;

- nuo projekto vykdymo pradžios integrali pagalba suteikta 40 žmonių su negalia ir senyvo amžiaus asmenių, patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai.

- individualios ir grupinės konsultacijos ligonio slaugymo klausimais suteiktos 34 šeimos nariams;

- mobiliosioms komandoms, aptarnaujančioms neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones, nupirkti trys nauji automobiliai „Opel Combo“;

-  mobiliosios komandos aprūpintos integraliai pagalbai į namus teikti reikalinga įranga: dušo vežimėlis, mobili vonia, sulankstomas masažo stalas, mobilus keltuvas, universalus diržas keltuvui, vonelės galvai plauti, perkėlimo diržai, kraujospūdžio matavimo aparatai, perkėlimo lentutės, vaikštynės, maitinimo staliukas.

 

Slaugytojų padėjėjų mokymai

 Integralios pagalbos į namus paslaugų gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, asmens higienos paslaugų organizavimo, maisto produktų nupirkimo ir pristatymo į namus, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, paslaugos. Teikiama pagalba ruošiant maistą, maitinantis, rengiantis, prausiantis, judant, lydint į įvairias įstaigas. Slaugos personalas taip pat atlieka pagulų profilaktiką, matuoja arterinį kraujo spaudimą, teikia masažo bei kitas paslaugas pagal Kaišiadorių socialinių paslaugų centro specialistų kompetenciją.

 
   

Slaugytoja Ž. Brazinskienė ir integralios pagalbos į namus paslaugų gavėja M. Bušauskaitė

 

Šiuo metu integrali pagalba į namus teikiama 21 asmeniui. Integralios pagalbos į namus paslaugas teikia trys Kaišiadorių socialinių paslaugų centro komandos, kurias sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai bei masažuotojas. Specialistai pas paslaugų gavėjus atvyksta patys ir yra nuolat laukiami bei reikalingi tiems, kurie savimi savarankiškai pasirūpinti negali. Teikiamos paslaugos yra labai svarbios suaugusiems asmenis su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, bei jų šeimų nariams.

Dėl integralios pagalbos į namus projekto įgyvendinimo ir paslaugų teikimo, galite kreiptis į Kaišiadorių socialinių paslaugų centrą tel. (8 346) 60013 arba el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro informacija

PROJEKTAS „PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE“

   

   Vienas Europos Sąjungos fondų investicijų programų prioritetų numato didinti socialinę įtrauktį ir skatinti kovą su skurdu. Akivaizdu, kad bene jautriausiai ir pažeidžiamiausiai asmenų grupei priklauso asmenys, kurių darbo karjera eina į pabaigą ir kurių konkurencingumui išlaikyti reikalingos papildomos paskatos ir papildomas specializuotas pasirengimas. Minėtiems poreikiams tenkinti yra skiriamos lėšos iš ES fondų tokių žmonių bendrųjų gebėjimų, specialiųjų gebėjimų ir apskritai žmogaus savivertės augimui skatinti. Numatytos projektuose lėšos naudojamos ne tiek masinės savanorystės skatinimui, bet profesionalios savanorystės, kaip naujo reiškinio Lietuvoje, įtvirtinimui, puoselėjimui ir skatinimui. Projektas „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ yra įgyvendinimas  pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Šios paraiškos teikėjas ir vykdytojas yra Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, o patneriai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Kaišiadorių rajono pensininkų klubas. Bendra projekto, kurio įgyvendinimo trukmė yra 36 mėnesiai, tinkamų finansavimui  skirtų išlaidų suma – 100.006,91 Eur.

Skaityti daugiau: PROJEKTAS „PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE“

Vasaros kvapas

Ar jaučiat? Vėjas jau vasara dvelkia! Tą pajutom ir mes Žiežmarių vaikų dienos centre gegužės 15 d. apsilankius Jauniesiems maltiečiams su vadove Lina Jurevičiene. Mokėmės gaminti nuostabius vėjo malūnėlius, kurie ir atnešė mums taip lauktą vasaros kvapą.

Žiežmarių vaikų dienos centro socialinė pedagogė Renata Gramatienė

Išvyka į biblioteką

   Žiežmarių vaikų dienos centro lankytojai nuolat ieško prasmingų ir įdomių veiklų. Gegužės 8 d. vykome į biblioteką, kur susitikome su kultūros centro floristikos būrelio vadove Jurgita Treinyte. Ji perdavė mums iš Japonijos atvykusios menininkės origamio technikos patirtį. Nors lankstėme „japoniškai“, nepamiršome ir gimtosios šalies – vaikai pasirinko Lietuvos vėliavos spalvų popierių. Smagiai prabėgo popietė ir netrukus stalą papuošė lankstiniai.

Žiežmarių vaikų dienos centro socialinė pedagogė Renata Gramatienė

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojų dėmesiui !

   Informuojame, kad 2018 m. balandžio 24 d. (antradienį) nuo 9:00 val. iki 16:00 val. vyko Kaišiadorių socialinių paslaugo centro darbo tarybos rinkimai. Darbo taryba buvo renkama visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Teisę dalyvauti rinkimuose turėjo 142 darbuotojai. Rinkimuose dalyvavo 98 darbuotojai.

   Suskaičiavus balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad iš siūlomų kandidatų į penkių narių darbo tarybą, išrinkti šie daugiausiai balsų surinkę kandidatai:

  • Milda Bukelienė, socialinio darbuotojo padėjėja pagalbai į namus;
  • Vaida Kubilienė, socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis;
  • Lina Šventoraitienė, socialinė darbuotoja, organizuojanti transporto ir specialiojo transporto paslaugų teikimą;
  • Rimutė Pliskauskienė, socialinio darbuotojo padėjėja pagalbai į namus;
  • Inga Zakarevičienė, socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis.

   Suskaičiavus balsavimo biuletenius, kandidatų eilė pasiskirstė taip:

Milda Bukelienė – 85 balsai,

Vaida Kubilienė – 81 balsas,

Lina Šventoraitienė – 76 balsai,

Rimutė Pliskauskienė – 75 balsai,

Inga Zakarevičienė – 72 balsai,

Laima Tomkuvienė – 70 balsų.

   Pirmosios darbo tarybos rinkimų komisija