Projektas “Kaišiadorys – palankus miestas šeimoms”

     Šių metų kovo mėnesį buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0011 „Kaišiadorys – palankus miestas šeimoms“ sutartis.

     Socialinėje atskirtyje atsidūrusioms šeimoms dažnai būdingos tam tikros socialinės, psichologinės, motyvacinės problemos, dėl kurių yra apsunkinama šių šeimų socialinė integracija, gebėjimas įsitvirtinti darbo rinkoje ir užmegzti palaikančius socialinius ryšius, dažnai pasitaikanti problema, kuri susijusi ir su smurto naudojimu, bandymais nusižudyti bei įvykdomomis savižudybėmis – alkoholio vartojimas. Siekiant didinti socialinę įtrauktį būtinas didelis dėmesys alkoholio vartojimo problemos sprendimui šeimose, kurioms reikalinga pagalba. Kadangi vienas iš priklausomybei būdingų požymių yra problemos neigimas, svarbus aplinkinių žmonių kompetencijų stiprinimas, mokant juos suprasti motyvacijos ypatumus. Projekte numatomas ne tik tikslinės grupės konsultavimas priklausomybės klausimais (individualus ir grupinis), tačiau ir Kaišiadorių miesto bendruomenės narių mokymas. Siekiant padėti smurto aukoms, tikslinga atsakomybę už smurtinį elgesį perkelti smurtautojams ir mokyti juos gyventi be smurto. Be to projekte numatomi sociokultūriniai renginiai kur šeimos galės susipažinti su panašius iššūkius įveikiančiais vaikais ir šeimomis.
      Projekto tikslas – pagalbos organizavimas Kaišiadorių miesto socialinį atskirti patiriančioms šeimoms ir kitiems asmenims, siekiantiems integruotis į visuomenę.
      Projekto metu planuojama organizuoti:
– pagalbos grupes turintiems priklausomybę nuo alkoholio;
– motyvacijos mokymus Kaišiadorių miesto bendruomenės nariams;
– sociokultūriniai renginiai socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms;
– užsiėmimus smurtaujantiems asmenims.
Projektu siekiama, kad:
– 24 priklausomybės problemų turinčių asmenų pilnai pabaigs konsultacijų ciklą;
– 18 Kaišiadorių bendruomenės narių bus supažindinti su pagrindiniais darbo su priklausomais asmenimis principais;
– 30 asmenų bus suorganizuoti 2 sociokultūriniai renginiai;
– 10 smurtaujančių artimoje aplinkoje asmenų išmoks išvengti smurtinio elgesio panaudojimo ateityje.

      Projekto vykdytojas Kaišiadorių socialinių paslaugų centras. Projekto partneris VšĮ „Rumšiškių muziejaus dvaro akademija“.

 

Motyvacijos mokymai savanoriams

 

2019 birželio 27-28, bei liepos 1-2 dienomis jau įvyko Motyvaciniai mokymai savanoriams.

Programos tikslas – parengti Elgesio pataisos programos vykdytojus, gebančius savarankiškai vesti minėtą programą klientams, siekiant padidinti jų vidinę motyvciją.

Programos uždaviniai:

  • supažindinti mokymų dalyvius su EPP ištakomis, EPP grindžiančiais moskliniais tyrimais ir sąsajomis su motyvuojančio interviu metodu, EPP principais ir šių principų taikymo būdais, EPP tikslais, struktūra bei turiniu;
  • suformuoti tinkamus EPP vykdymo įgūdžius, pagrįstus motyvuojančiu interviu;
  • suformuoti EPP užsiėmimų analizės ir savianalizės įgūdžius.
 
Teksto didinimas
Kontrastas