Projektas “Kartu – Mes jėga”

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

Pravieniškių vaikų dienos grupės

2020 metų

Projektas

„Kartu – mes jėga“

 

Projekto tikslas – Pagerinti esamas sąlygas ir sudaryti galimybes Pravieniškių vaikų dienos grupės tikslinėms grupėms organizuoti kokybiškas, prasmingas, poreikius atitinkančias, bendradarbiauti skatinančias veiklas.

Projekto uždaviniai:

1. kelti vaikų savivertę, mažinant socialinės atskirties apraiškas;

2. puoselėti (rūpestingai auginti, ugdyti, prižiūrėti)  saugų socialinį būvį gyvenamojoje aplinkoje;

3. ugdyti sveikos gyvensenos sampratą, stiprinant Projekto dalyvių emocinę sveikatą, iniciatyvumą ir fizinį aktyvumą;

4. puoselėti meilę vaikuose per Lietuviškų papročių ir amatų pažinimą;

5. lavinti vaikų kūrybiškumą, savęs pažinimą bei socialines kompetencijas per kultūrinius renginius ir keliones;

6. skatinti vaikų žingeidumą, suteikiant jiems socialinį saugumą ir įvairių veiklų prieinamumą  bei kokybę, vykdant Projekte numatytas veiklas. 

Projektas finansuojamas iš Valstybės biudžeto

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Teksto didinimas
Kontrastas