Projekto „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“ įgyvendinimas

Projektas „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“

 

       Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta visuomenės senėjimo procesas, mažėja gimstamumas, didėja darbingo amžiaus žmonių emigracija. Atsiranda vis daugiau šeimų, kurioms reikia slaugyti negalią turinčius artimuosius, tačiau jos dėl įvairių priežasčių ne visada gali globoti ir slaugyti negalią turinčius senyvo amžiaus tėvus, senelius, brolius, seseris ar kitus artimus šeimos narius. Šie veiksniai sąlygoja didėjantį socialinių paslaugų poreikį ir jų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia jų namuose.

       Kaišiadorių socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. kovo 28 d. teikia projekto „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“ paslaugas. Projekto tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios integralios pagalbos į namus paslaugos buvo suteiktos 53 neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, tai 76 proc. daugiau, nei buvo numatyta pradedant integralios pagalbos projektą. Konsultavimo paslaugos slaugos klausimais nuo projekto pradžios suteiktos 39 šeimų nariams, prižiūrintiems senyvo amžiaus ir negalią turinčius artinuosius. Buvo suformuotos 3 mobiliosios komandos, kurios aprūpintos integraliai pagalbai į namus teikti reikalinga įranga ir transporto priemonėmis. Projekto metu sukurtos naujos darbo vietos, įdarbinti slaugos ir sveikatos priežiūros specialistai. Jiems ir projekte dalyvavusiems savanoriams buvo organizuoti kvalifikaciniai darbuotojų ir savanorių mokymai pagal profesinio ir neformalaus mokymo programas, kuriuose dalyvavo 57 asmenys.

       Pastebima, kad projekto „Integralios pagalbos į namus” teikiamos paslaugos pasiteisina. Esant nepakankamai pritaikytai aplinkai ir kitoms priežastims, šeimoms, prižiūrinčioms senyvo amžiaus asmenis ar suagusius asmenis su negalia, yra sudėtinga spręsti sveikatos ir buitinius klausimus. Šioms šeimoms sunku tenkinti socialinius ir užimtumo poreikius, todėl jos dažnai susiduria su psichologinėmis problemomis, patiria vienišumo ir izoliacijos jausmus. Teikiamos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos sudaro galimybę patiems slaugomiems asmenims ilgiau išlikti savo artimoje aplinkoje, o kartu išsprendžiamos ir jų artimųjų problemos. Pastarieji sako galintys spręsti sveikatos ir buitinius klausimus. Atsiveria galimybės patiems slaugomų asmenų artimiesiems grįžti į darbo rinką. Artimieji laisvesni, turi daugiau galimybių derinti socialinio gyvenimo, darbo ir šeimyninio gyvenimo įsipareigojimus. Dėl šių priežasčių yra tikslinga plėtoti integralios pagalbos į namus paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

       Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija rado galimybę skirti papildomą finansavimą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Integrali pagalba į namus“ projektams įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

      Dėl integralios pagalbos į namus projekto įgyvendinimo ir paslaugų teikimo, galite kreiptis į Kaišiadorių socialinių paslaugų centrą tel. (8 346) 60013 arba el. paštu: justina.depsiene@kaisiadoriuspc.lt .

 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro informacija

 

 

Projekto „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“ įgyvendinimas


Kaišiadorių socialinių paslaugų centras nuo 2016 metų rugsėjo mėn. vykdo projektą “Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone” ir nuo 2017 metų kovo mėnesio pradėtos teikti integralios pagalbos į namus (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinė pagalbą jų šeimos nariams. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto finansavimui skirta 234,0 tūkst. Eur. 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo įsisavinta 74,74 proc. projektui skirtų lėšų ir pasiekti šie projekto rezultatai:

Integralios pagalbos į namus paslaugų gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, asmens higienos paslaugų organizavimo, maisto produktų nupirkimo ir pristatymo į namus, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, paslaugos. Teikiama pagalba ruošiant maistą, maitinantis, rengiantis, prausiantis, judant, lydint į įvairias įstaigas. Slaugos personalas taip pat atlieka pagulų profilaktiką, matuoja arterinį kraujo spaudimą, teikia masažo bei kitas paslaugas pagal Kaišiadorių socialinių paslaugų centro specialistų kompetenciją.

– pakelta darbuotojų kvalifikacija. Apmokyti 57 asmenys pagal darbuotojų ir savanorių profesinio ir neformalaus mokymo programas;

– nuo projekto vykdymo pradžios integrali pagalba suteikta 40 žmonių su negalia ir senyvo amžiaus asmenių, patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai.

– individualios ir grupinės konsultacijos ligonio slaugymo klausimais suteiktos 34 šeimos nariams;

– mobiliosioms komandoms, aptarnaujančioms neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones, nupirkti trys nauji automobiliai „Opel Combo“;

–  mobiliosios komandos aprūpintos integraliai pagalbai į namus teikti reikalinga įranga: dušo vežimėlis, mobili vonia, sulankstomas masažo stalas, mobilus keltuvas, universalus diržas keltuvui, vonelės galvai plauti, perkėlimo diržai, kraujospūdžio matavimo aparatai, perkėlimo lentutės, vaikštynės, maitinimo staliukas.

Šiuo metu integrali pagalba į namus teikiama 21 asmeniui. Integralios pagalbos į namus paslaugas teikia trys Kaišiadorių socialinių paslaugų centro komandos, kurias sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai bei masažuotojas. Specialistai pas paslaugų gavėjus atvyksta patys ir yra nuolat laukiami bei reikalingi tiems, kurie savimi savarankiškai pasirūpinti negali. Teikiamos paslaugos yra labai svarbios suaugusiems asmenis su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, bei jų šeimų nariams.

Dėl integralios pagalbos į namus projekto įgyvendinimo ir paslaugų teikimo, galite kreiptis į Kaišiadorių socialinių paslaugų centrą tel. (8 346) 60013 arba el. paštu: justina.depsiene@kaisiadoriuspc.lt .

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro informacija

 

Projektas „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras su Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. rugsėjo 19 d. pasirašė sutartį dėl projekto „Integralios pagalbos į namus Kaišiadorių rajone“ finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” priemonę 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus”. 2017 metais planuojama pradėti teikti integralios pagalbos į namus paslaugas. Šiuo metu yra organizuojami specialistų mokymai ir vyksta kiti paruošiamieji darbai.

Projekto tikslas – teikti integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Šiam tikslui pasiekti numatoma integralią pagalbą į namus teikti komandos principu. Bus sudarytos 3 komandos ir aprūpintos integraliai pagalbai teikti reikalingais automobiliais, įranga. Komandas sudarys šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai,
kineziterapeutas (masažuotojas).
Teikiamos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos sudarys galimybę žmonėms su negalia ir senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau išlikti savo artimoje aplinkoje. Tokiu būdu bus stengiamasi, kad kuo mažiau žmonių patektų į globos namus ar kitas stacionarias slaugos įstaigas. Šiuo projektu siekiama padėti ne tik slaugomiems asmenims, bet ir jų artimiesiems. Šeimos nariams projekto lėšomis bus teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos, padėsiančios geriau prižiūrėti slaugomą asmenį. Teikiant integralios pagalbos į namus paslaugas šeimos nariai galės ramiai palikti priežiūros reikalaujančius asmenis namuose. Artimieji turės galimybę grįžti į darbo rinką, derinti socialinio gyvenimo, šeimos bei darbo įsipareigojimų. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba į namus bus suteikta 30 neįgalių darbingo ir senyvo amžiaus asmenų.
Dėl kitos, su šiuo projektu susijusios, informacijos galima kreiptis į Kaišiadorių socialinių paslaugų centrą tel. 6 00 13 arba el. paštu: justina.rekiaviciute@kaisiadorys.lt .

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro informacija

Teksto didinimas
Kontrastas