Apie mus

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  teikianti  bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir šeimoms, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų visiškai ar iš dalies prarado gebėjimus bei galimybes savarankiškai pasirūpinti savo ir /ar šeimos gyvenimu ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu.

VIZIJA

Inovatyvi ir šiuolaikiška socialinės paramos srityje dirbanti įstaiga, atliepianti paslaugų gavėjų poreikius, nuolat tobulėjanti ir orientuota į kokybiškų paslaugų užtikrinimą ir prieinamumą, glaudžiai bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis 

MISIJA

Teikti socialines paslaugas Kaišiadorių rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu ar šeimos gyvenimu, skatinti gebėjimą integruotis į visuomenę, sudarant žmogaus orumo nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to nepajėgia padaryti.

TIKSLAI

Uždaviniai

01.

Padėti asmeniui (šeimai) spręsti iškilusias įvairias problemas (teisines, socialines, sveikatos, buities ir tt.)

02.

Aktyvinti bendruomenę ir siekti, kad asmenys, turintys įvairių socialinių problemų, galėtų bendrauti, dalyvauti renginiuose, grupiniuose užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla

03.

Ugdyti patiriančių socialinę riziką šeimų socialinius įgūdžius, reikalingus kasdieniame ir visuomeniniame gyvenime

04.

Užtikrinti patiriančių socialinę riziką šeimose augančių vaikų užimtumą, tenkinti svarbiausius vaikų poreikius, ugdyti socialinius gebėjimus

05.

Padėti senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims išsaugoti savarankiškumą, spręsti socialines problemas, kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu ir/ar šeimos gyvenimu

06.

Sudaryti sąlygas asmenims, patiriantiems socialinę riziką, laiku gauti kompleksinę socialinę pagalbą (apgyvendinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba ir pan.)

07.

Užtikrinti sunkią negalią turintiems asmenims reikalingą kompleksinę, nuolatinę specialistų priežiūrą bei pagalbą dienos metu Centre arba namuose

Ar turite klausimų?

Mūsų darbuotojai atsakys į Jūsų klausimus!

Teksto didinimas
Kontrastas