Tvarkos, aprašai

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas 


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 

 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas 


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 

 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vidinės komunikacijos tvarkos aprašas 


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politika


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo apmokėjimo sistema


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo tvarkos taisyklės


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka


Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vidaus tvarkos taisykles teikiant slaugos priežiūros paslaugas


Paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas


Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kaišiadorių socialinių paslaugų centre taisyklės


Darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Teksto didinimas
Kontrastas