Tvarkos, aprašai

Kaišiadorių socialinio paslaugų centro prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo apmokėjimo sistema 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas 


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 

 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas 


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 

 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vidinės komunikacijos tvarkos aprašas 


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politika


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo tvarkos taisyklės


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka


Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vidaus tvarkos taisykles teikiant slaugos priežiūros paslaugas


Paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas


Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kaišiadorių socialinių paslaugų centre taisyklės


Darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka


Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas
REKVIZITAI: 

Biudžetinė įstaiga KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Vytauto Didžiojo g., 44 B, LT-56119 Kaišiadorys
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

Įm kodas 158997029

Tel. +370 615 96 858  El. paštas: info@kaisiadoriuspc.lt

DARBO LAIKAS: I-IV 8.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 8.00 –12.00 ir 12.45-15.45
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau

Luminor Bank  AB, b.k.40100
a/s. LT164010040500000077ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA   (Patvirtinta 2023-04-24, direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.E)-VK-694)  

 Vardas, pavardė  Pareigos Telefono Nr.  El. paštas
ADMINISTRACIJA

Bendroji informacija


Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (Pvz. vaikštynės, funkcinės lovos ir pan.)


+37061596858


+37061314196info@kaisiadoriuspc.lt


Žydrūnė Marčiulionienė

Direktorė


+37066476303

zydrune.marciulioniene@kaisiadoriuspc.lt
Kęstutis Kučinskas L.e.p. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams +37069802828 kestutis.kucinskas@kaisiadoriuspc.lt
Lina Stonienė Personalo specialistė +37061063489 lina.stoniene@kaisiadoriuspc.lt
Viktorija Kuznecova Teisininkė +37061315869 viktorija.kuznecova@kaisiadoriuspc.lt
Artūras Lygnugaris Ūkvedys +37062061220 arturas.lygnugaris@kaisiadoriuspc.lt
Rūta Tomkienė Komunikacijos specialistė +37061596858 info@kaisiadoriuspc.lt
ruta.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt
Ona Gylytė Psichologė +37061964614 ona.gylyte@kaisiadoriuspc.lt
Vida Grašiuvienė Psichologė +37067365903 vida.grasiuviene@kaisiadoriuspc.lt
Rima Šustavičienė

Giedrė Sasnauskienė

Rima Sasnauskienė

Gabrielė Matačiūnienė

Rasa Ostromeckienė
Administratorė

Socialinė darbuotoja išvadoms

Priklausomybių konsultantė

Projektų vadovė

Pacientų pavežėjimo paslaugos teikimo specialistė
+37061230348

+37061437875

+37069978007

+37062662544

+37061289587
info@kaisiadoriuspc.lt 

giedre.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

rima.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

gabriele.mataciuniene@kaisiadoriuspc.lt

rasa.ostromeckiene@kaisiadoriuspc.lt 

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS


Auksė Šinkevičė Vedėja +37061471163 aukse.sinkevice@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Petkevičienė Atvejo vadybininkė +37061976484 rasa.petkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Monika Kurgonienė Atvejo vadybininkė +37061977220 monika.kurgoniene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Raišuotienė Atvejo vadybininkė +37061983775 giedre.raisuotiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Adlytė – Chveduk

Greta Česnavičienė
Atvejo vadybininkė

Atvejo vadybininkė
+37068326929

+37068799518
giedre.adlyte-chveduk@kaisiadoriuspc.lt

greta.cesnaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Kaišiadorių vaikų dienos centrai
Dovilė Bezborodova
Žiežmarių vaikų dienos centras
Aušra Tomkienė
Pravieniškių vaikų dienos centras
Inga Alseikienė
Socialinės darbuotojos vaikų dienos socialinei priežiūrai
+37069840412

+37061528996

+37061977076

dovile.bezborodova@kaisiadoriuspc.lt

ausra.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt

inga.alseikiene@kaisiadoriusoc.lt

Antakalnio paramos šeimai centras
Rūta Morkūnienė

Paramos šeimai centro socialinė darbuotoja

+37061958090

ruta.morkuniene@kaisiadoriuspc.lt
Paulina Kurtenkovaitė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37068246693 paulina.kurtenkovaite@kaisiadoriuspc.lt
Dalia Pazniokienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061679557 dalia.pazniokiene@kaisiadoriuspc.lt
Vaida Kubilienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061034619 vaida.kubiliene@kaisiadoriuspc.lt
Erika Dambrauskienė Socialinė darbuotoja darbuisu šeimomis +37061205283 erika.dambrauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Vilgima Malinauskienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061874331 vilgima.malinauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Levutė Dubosienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061874308 levute.dubosiene@kaisiadoriuspc.lt
Irina Žalienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061449425 irina.zaliene@kaisiadoriuspc.lt
Inga Alseikienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt
Rita Gumauskaitė

Monika Komparskienė

Greta Stankevičiūtė

Diana Kiškionienė

Gražina Žuraulienė
 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis
+37061437907

+37061795375

+37061432244

+37061387140

+37061399258
rita.gumauskaite@kaisiadoriuspc.lt

monika.komparskiene@kaisiadoriuspc.lt

greta.stankeviciute@kaisiadoriuspc.lt

diana.kiskioniene@kaisiadoriuspc.lt

grazina.zurauliene@kaisiadoriuspc.lt


BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
 
Asta Kaduševičienė Vedėja +37061671804 asta.kaduseviciene@kaisiadoriuspc.lt
Justina Depšienė

Agnė Apanavičienė
Socialinės darbuotojos dienos socialinei globai namuose +37061874312

+37061256786
justina.depsiene@kaisiadoriuspc.lt

agne.apanaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Auksė Darbutienė Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai institucijoje +37067627674 aukse.darbutiene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Šventoraitienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus +37061874322 lina.sventoraitiene@kaisiadoriuspc.lt
Eglė Kuklienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus
Socialinė darbuotoja darbui su asmenine pagalba
+37061431375 egle.kukliene@kaisiadoriuspc.lt
Daiva Sladkevičienė Socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms +37061314196 daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Jotkienė Socialinė darbuotoja užimtumui +37061307056 lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt
Vidmantas Šliužas Užimtumo specialistas +37068439914 vidmantas.sliuzas@kaisiadoriuspc.lt
Singrida Rudienė Taikomosios fizinės veiklos specialistė
singrida.rudiene@kaisiadoriuspc.lt
Žaneta Brazinskienė Slaugytoja +37068835176 zaneta.brazinskiene@kaisiadoriuspc.lt
Odeta Petruškevičienė Kirpėja
odeta.petruskeviciene@kaisiadoriuspc.lt
APGYVENDINIMO IR INTENSYVIOS KRIZĖS ĮVEIKIMO PAGALBOS
SKYRIUS


Jolanta Koklevičienė Vedėja +37061471165 jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt
Donata Kazlauskienė Socialinė darbuotoja
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
+37061874328 donata.kazlauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Elvyra Barkauskienė Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė +37069947678 elvyra.barkauskiene@kaisiadoriuspc.lt


Kaišiadorių socialinių paslaugų centre veikia:

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro profesinė sąjunga

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo taryba
Primininkė Lina Jotkienė


Pirmininkė Jūratė Gudzinskienė
+37061307056


+37064873661
lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt


jurate.gudzinskiene@kaisiadoriuspc.lt


REKVIZITAI: 

Biudžetinė įstaiga KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Vytauto Didžiojo g., 44 B, LT-56119 Kaišiadorys
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

Įm kodas 158997029

Tel. +370 615 96 858  El. paštas: info@kaisiadoriuspc.lt

DARBO LAIKAS: I-IV 8.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 8.00 –12.00 ir 12.45-15.45
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau

Luminor Bank  AB, b.k.40100
a/s. LT164010040500000077ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA   (Patvirtinta 2023-04-24, direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.E)-VK-694)  

 Vardas, pavardė  Pareigos Telefono Nr.  El. paštas
ADMINISTRACIJA

Bendroji informacija


Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (Pvz. vaikštynės, funkcinės lovos ir pan.)


+37061596858


+37061314196info@kaisiadoriuspc.lt


Žydrūnė Marčiulionienė

Direktorė


+37066476303

zydrune.marciulioniene@kaisiadoriuspc.lt
Kęstutis Kučinskas L.e.p. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams +37069802828 kestutis.kucinskas@kaisiadoriuspc.lt
Lina Stonienė Personalo specialistė +37061063489 lina.stoniene@kaisiadoriuspc.lt
Viktorija Kuznecova Teisininkė +37061315869 viktorija.kuznecova@kaisiadoriuspc.lt
Artūras Lygnugaris Ūkvedys +37062061220 arturas.lygnugaris@kaisiadoriuspc.lt
Rūta Tomkienė Komunikacijos specialistė +37061596858 info@kaisiadoriuspc.lt
ruta.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt
Ona Gylytė Psichologė +37061964614 ona.gylyte@kaisiadoriuspc.lt
Vida Grašiuvienė Psichologė +37067365903 vida.grasiuviene@kaisiadoriuspc.lt
Rima Šustavičienė

Giedrė Sasnauskienė

Rima Sasnauskienė

Gabrielė Matačiūnienė

Rasa Ostromeckienė
Administratorė

Socialinė darbuotoja išvadoms

Priklausomybių konsultantė

Projektų vadovė

Pacientų pavežėjimo paslaugos teikimo specialistė
+37061230348

+37061437875

+37069978007

+37062662544

+37061289587
info@kaisiadoriuspc.lt 

giedre.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

rima.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

gabriele.mataciuniene@kaisiadoriuspc.lt

rasa.ostromeckiene@kaisiadoriuspc.lt 

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS


Auksė Šinkevičė Vedėja +37061471163 aukse.sinkevice@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Petkevičienė Atvejo vadybininkė +37061976484 rasa.petkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Monika Kurgonienė Atvejo vadybininkė +37061977220 monika.kurgoniene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Raišuotienė Atvejo vadybininkė +37061983775 giedre.raisuotiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Adlytė – Chveduk

Greta Česnavičienė
Atvejo vadybininkė

Atvejo vadybininkė
+37068326929

+37068799518
giedre.adlyte-chveduk@kaisiadoriuspc.lt

greta.cesnaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Kaišiadorių vaikų dienos centrai
Dovilė Bezborodova
Žiežmarių vaikų dienos centras
Aušra Tomkienė
Pravieniškių vaikų dienos centras
Inga Alseikienė
Socialinės darbuotojos vaikų dienos socialinei priežiūrai
+37069840412

+37061528996

+37061977076

dovile.bezborodova@kaisiadoriuspc.lt

ausra.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt

inga.alseikiene@kaisiadoriusoc.lt

Antakalnio paramos šeimai centras
Rūta Morkūnienė

Paramos šeimai centro socialinė darbuotoja

+37061958090

ruta.morkuniene@kaisiadoriuspc.lt
Paulina Kurtenkovaitė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37068246693 paulina.kurtenkovaite@kaisiadoriuspc.lt
Dalia Pazniokienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061679557 dalia.pazniokiene@kaisiadoriuspc.lt
Vaida Kubilienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061034619 vaida.kubiliene@kaisiadoriuspc.lt
Erika Dambrauskienė Socialinė darbuotoja darbuisu šeimomis +37061205283 erika.dambrauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Vilgima Malinauskienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061874331 vilgima.malinauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Levutė Dubosienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061874308 levute.dubosiene@kaisiadoriuspc.lt
Irina Žalienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061449425 irina.zaliene@kaisiadoriuspc.lt
Inga Alseikienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt
Rita Gumauskaitė

Monika Komparskienė

Greta Stankevičiūtė

Diana Kiškionienė

Gražina Žuraulienė
 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis
+37061437907

+37061795375

+37061432244

+37061387140

+37061399258
rita.gumauskaite@kaisiadoriuspc.lt

monika.komparskiene@kaisiadoriuspc.lt

greta.stankeviciute@kaisiadoriuspc.lt

diana.kiskioniene@kaisiadoriuspc.lt

grazina.zurauliene@kaisiadoriuspc.lt


BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
 
Asta Kaduševičienė Vedėja +37061671804 asta.kaduseviciene@kaisiadoriuspc.lt
Justina Depšienė

Agnė Apanavičienė
Socialinės darbuotojos dienos socialinei globai namuose +37061874312

+37061256786
justina.depsiene@kaisiadoriuspc.lt

agne.apanaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Auksė Darbutienė Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai institucijoje +37067627674 aukse.darbutiene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Šventoraitienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus +37061874322 lina.sventoraitiene@kaisiadoriuspc.lt
Eglė Kuklienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus
Socialinė darbuotoja darbui su asmenine pagalba
+37061431375 egle.kukliene@kaisiadoriuspc.lt
Daiva Sladkevičienė Socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms +37061314196 daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Jotkienė Socialinė darbuotoja užimtumui +37061307056 lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt
Vidmantas Šliužas Užimtumo specialistas +37068439914 vidmantas.sliuzas@kaisiadoriuspc.lt
Singrida Rudienė Taikomosios fizinės veiklos specialistė
singrida.rudiene@kaisiadoriuspc.lt
Žaneta Brazinskienė Slaugytoja +37068835176 zaneta.brazinskiene@kaisiadoriuspc.lt
Odeta Petruškevičienė Kirpėja
odeta.petruskeviciene@kaisiadoriuspc.lt
APGYVENDINIMO IR INTENSYVIOS KRIZĖS ĮVEIKIMO PAGALBOS
SKYRIUS


Jolanta Koklevičienė Vedėja +37061471165 jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt
Donata Kazlauskienė Socialinė darbuotoja
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
+37061874328 donata.kazlauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Elvyra Barkauskienė Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė +37069947678 elvyra.barkauskiene@kaisiadoriuspc.lt


Kaišiadorių socialinių paslaugų centre veikia:

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro profesinė sąjunga

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo taryba
Primininkė Lina Jotkienė


Pirmininkė Jūratė Gudzinskienė
+37061307056


+37064873661
lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt


jurate.gudzinskiene@kaisiadoriuspc.lt


REKVIZITAI: 

Biudžetinė įstaiga KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Vytauto Didžiojo g., 44 B, LT-56119 Kaišiadorys
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

Įm kodas 158997029

Tel. +370 615 96 858  El. paštas: info@kaisiadoriuspc.lt

DARBO LAIKAS: I-IV 8.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 8.00 –12.00 ir 12.45-15.45
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau

Luminor Bank  AB, b.k.40100
a/s. LT164010040500000077ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA   (Patvirtinta 2023-04-24, direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.E)-VK-694)  

 Vardas, pavardė  Pareigos Telefono Nr.  El. paštas
ADMINISTRACIJA

Bendroji informacija


Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (Pvz. vaikštynės, funkcinės lovos ir pan.)


+37061596858


+37061314196info@kaisiadoriuspc.lt


Žydrūnė Marčiulionienė

Direktorė


+37066476303

zydrune.marciulioniene@kaisiadoriuspc.lt
Kęstutis Kučinskas L.e.p. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams +37069802828 kestutis.kucinskas@kaisiadoriuspc.lt
Lina Stonienė Personalo specialistė +37061063489 lina.stoniene@kaisiadoriuspc.lt
Viktorija Kuznecova Teisininkė +37061315869 viktorija.kuznecova@kaisiadoriuspc.lt
Artūras Lygnugaris Ūkvedys +37062061220 arturas.lygnugaris@kaisiadoriuspc.lt
Rūta Tomkienė Komunikacijos specialistė +37061596858 info@kaisiadoriuspc.lt
ruta.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt
Ona Gylytė Psichologė +37061964614 ona.gylyte@kaisiadoriuspc.lt
Vida Grašiuvienė Psichologė +37067365903 vida.grasiuviene@kaisiadoriuspc.lt
Rima Šustavičienė

Giedrė Sasnauskienė

Rima Sasnauskienė

Gabrielė Matačiūnienė

Rasa Ostromeckienė
Administratorė

Socialinė darbuotoja išvadoms

Priklausomybių konsultantė

Projektų vadovė

Pacientų pavežėjimo paslaugos teikimo specialistė
+37061230348

+37061437875

+37069978007

+37062662544

+37061289587
info@kaisiadoriuspc.lt 

giedre.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

rima.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

gabriele.mataciuniene@kaisiadoriuspc.lt

rasa.ostromeckiene@kaisiadoriuspc.lt 

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS


Auksė Šinkevičė Vedėja +37061471163 aukse.sinkevice@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Petkevičienė Atvejo vadybininkė +37061976484 rasa.petkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Monika Kurgonienė Atvejo vadybininkė +37061977220 monika.kurgoniene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Raišuotienė Atvejo vadybininkė +37061983775 giedre.raisuotiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Adlytė – Chveduk

Greta Česnavičienė
Atvejo vadybininkė

Atvejo vadybininkė
+37068326929

+37068799518
giedre.adlyte-chveduk@kaisiadoriuspc.lt

greta.cesnaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Kaišiadorių vaikų dienos centrai
Dovilė Bezborodova
Žiežmarių vaikų dienos centras
Aušra Tomkienė
Pravieniškių vaikų dienos centras
Inga Alseikienė
Socialinės darbuotojos vaikų dienos socialinei priežiūrai
+37069840412

+37061528996

+37061977076

dovile.bezborodova@kaisiadoriuspc.lt

ausra.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt

inga.alseikiene@kaisiadoriusoc.lt

Antakalnio paramos šeimai centras
Rūta Morkūnienė

Paramos šeimai centro socialinė darbuotoja

+37061958090

ruta.morkuniene@kaisiadoriuspc.lt
Paulina Kurtenkovaitė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37068246693 paulina.kurtenkovaite@kaisiadoriuspc.lt
Dalia Pazniokienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061679557 dalia.pazniokiene@kaisiadoriuspc.lt
Vaida Kubilienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061034619 vaida.kubiliene@kaisiadoriuspc.lt
Erika Dambrauskienė Socialinė darbuotoja darbuisu šeimomis +37061205283 erika.dambrauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Vilgima Malinauskienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061874331 vilgima.malinauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Levutė Dubosienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061874308 levute.dubosiene@kaisiadoriuspc.lt
Irina Žalienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061449425 irina.zaliene@kaisiadoriuspc.lt
Inga Alseikienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +37061977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt
Rita Gumauskaitė

Monika Komparskienė

Greta Stankevičiūtė

Diana Kiškionienė

Gražina Žuraulienė
 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis
+37061437907

+37061795375

+37061432244

+37061387140

+37061399258
rita.gumauskaite@kaisiadoriuspc.lt

monika.komparskiene@kaisiadoriuspc.lt

greta.stankeviciute@kaisiadoriuspc.lt

diana.kiskioniene@kaisiadoriuspc.lt

grazina.zurauliene@kaisiadoriuspc.lt


BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
 
Asta Kaduševičienė Vedėja +37061671804 asta.kaduseviciene@kaisiadoriuspc.lt
Justina Depšienė

Agnė Apanavičienė
Socialinės darbuotojos dienos socialinei globai namuose +37061874312

+37061256786
justina.depsiene@kaisiadoriuspc.lt

agne.apanaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Auksė Darbutienė Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai institucijoje +37067627674 aukse.darbutiene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Šventoraitienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus +37061874322 lina.sventoraitiene@kaisiadoriuspc.lt
Eglė Kuklienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus
Socialinė darbuotoja darbui su asmenine pagalba
+37061431375 egle.kukliene@kaisiadoriuspc.lt
Daiva Sladkevičienė Socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms +37061314196 daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Jotkienė Socialinė darbuotoja užimtumui +37061307056 lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt
Vidmantas Šliužas Užimtumo specialistas +37068439914 vidmantas.sliuzas@kaisiadoriuspc.lt
Singrida Rudienė Taikomosios fizinės veiklos specialistė
singrida.rudiene@kaisiadoriuspc.lt
Žaneta Brazinskienė Slaugytoja +37068835176 zaneta.brazinskiene@kaisiadoriuspc.lt
Odeta Petruškevičienė Kirpėja
odeta.petruskeviciene@kaisiadoriuspc.lt
APGYVENDINIMO IR INTENSYVIOS KRIZĖS ĮVEIKIMO PAGALBOS
SKYRIUS


Jolanta Koklevičienė Vedėja +37061471165 jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt
Donata Kazlauskienė Socialinė darbuotoja
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
+37061874328 donata.kazlauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Elvyra Barkauskienė Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė +37069947678 elvyra.barkauskiene@kaisiadoriuspc.lt


Kaišiadorių socialinių paslaugų centre veikia:

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro profesinė sąjunga

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo taryba
Primininkė Lina Jotkienė


Pirmininkė Jūratė Gudzinskienė
+37061307056


+37064873661
lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt


jurate.gudzinskiene@kaisiadoriuspc.lt


Teksto didinimas
Kontrastas