Darbo pasiūlymai
(NEBEGALIOJA) Skelbiamas konkursas Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybei užimti.
Pareigybės paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti Centro ūkinę ir bendrąją veiklą, užtikrinti higienos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,5, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (8,2-12,7).
Valstybės tarnybos portalo skelbimo Nr. 83199
Pretendentų dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2022-10-24 įskaitytinai Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje www.vtd.lt
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (turėti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimus);
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);
5. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis)
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą suteiks Kaišiadorių socialinių paslaugų centro personalo specialistė Valdutė Žukauskienė, el. p.valdute.zukauskiene@kaisiadoriuspc.lt, tel. 8 610 63489Ar turite klausimų?

Mūsų darbuotojai atsakys į Jūsų klausimus!

Teksto didinimas
Kontrastas