REKVIZITAI: 

Biudžetinė įstaiga KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Vytauto Didžiojo g., 44 B, LT-56119 Kaišiadorys
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

Įm kodas 158997029

Tel. (8 615) 96 858  El. paštas: info@kaisiadoriuspc.lt

DARBO LAIKAS: I-IV 8.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 8.00 –12.00 ir 12.45-15.45
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau

Luminor Bank  AB, b.k.40100
a/s. LT164010040500000077

ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA   (Patvirtinta 2023-04-24, direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.E)-VK-694)  

 Vardas, pavardė  Pareigos Telefono Nr.  El. paštas
ADMINISTRACIJA Bendrasis 861596858 info@kaisiadoriuspc.lt
Vilma Klidzienė Direktoriaus pavaduotoja socialinams reikalams,

Laikinai vykdanti direktoriaus pareigas 861318608 vilma.klidziene@kaisiadoriuspc.lt
Kęstutis Antanavičius Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams 868240160 kestutis.antanavicius@kaisiadoriuspc.lt
Lina Stonienė Personalo specialistė 861063489 lina.stoniene@kaisiadoriuspc.lt
Viktorija Kuznecova Teisininkė 861315869 viktorija.kuznecova@kaisiadoriuspc.lt
Artūras Lygnugaris Ūkvedys 862061220 arturas.lygnugaris@kaisiadoriuspc.lt
Rūta Tomkienė Komunikacijos specialistė 861596858 info@kaisiadoriuspc.lt
ruta.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt
Ona Gylytė Psichologė 861964614 ona.gylyte@kaisiadoriuspc.lt
Vida Grašiuvienė Psichologė 867365903 vida.grasiuviene@kaisiadoriuspc.lt
Rima Šustavičienė

Giedrė Sasnauskienė

Rima Sasnauskienė

Gabrielė Matačiūnienė

Rasa Ostromeckienė
Administratorė

Socialinė darbuotoja išvadoms

Priklausomybių konsultantė

Projektų vadovė

Pacientų pavežėjimo paslaugos teikimo specialistė
861230348869978007

862662544

861289587
info@kaisiadoriuspc.lt 

giedre.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

rima.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

gabriele.mataciuniene@kaisiadoriuspc.lt

rasa.ostromeckiene@kaisiadoriuspc.lt 

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS


Auksė Šinkevičė Vedėja 861471163 aukse.sinkevice@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Petkevičienė Atvejo vadybininkė 861976484 rasa.petkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Edita Kabašinskienė Atvejo vadybininkė 867242015 edita.kabasinskiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Raišuotienė Atvejo vadybininkė 861983775 giedre.raisuotiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Adlytė – Chveduk

Monika Kurgonienė
Atvejo vadybininkė

Atvejo vadybininkė
868326929

861977220
giedre.adlyte-chveduk@kaisiadoriuspc.lt

monika.kurgoniene@kaisiadoriuspc.lt 
Kaišiadorių vaikų dienos centrai
Dovilė Bezborodova
Žiežmarių vaikų dienos centras
Aušra Tomkienė
Pravieniškių vaikų dienos centras
Inga Alseikienė
Socialinės darbuotojos vaikų dienos socialinei priežiūrai
867488385

861528996

861977076

dovile.bezborodova@kaisiadoriuspc.lt

ausra.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt

inga.alseikiene@kaisiadoriusoc.lt

Antakalnio paramos šeimai centras
Rūta Morkūnienė

Paramos šeimai centro socialinė darbuotoja

861958090

ruta.morkuniene@kaisiadoriuspc.lt
Greta Tarutienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861468998 greta.tarutiene@kaisiadoriuspc.lt
Dalia Pazniokienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861679557 dalia.pazniokiene@kaisiadoriuspc.lt
Vaida Kubilienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861034619 vaida.kubiliene@kaisiadoriuspc.lt
Erika Dambrauskienė Socialinė darbuotoja darbuisu šeimomis 861205283 erika.dambrauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Vilgima Malinauskienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861874331 vilgima.malinauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Levutė Dubosienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861874308 levute.dubosiene@kaisiadoriuspc.lt
Irina Žalienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861449425 irina.zaliene@kaisiadoriuspc.lt
Inga Alseikienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Lauruševičienė

Rita Gumauskaitė

Monika Komparskienė

Greta Stankevičiūtė

Stasys Belevičius

Diana Kiškionienė
 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis
861434997

861437907

861795375

861432244

861267461

861387140
rasa.lauruseviciene@kaisiadoriuspc.lt

rita.gumauskaite@kaisiadoriuspc.lt

monika.komparskiene@kaisiadoriuspc.lt

greta.stankeviciute@kaisiadoriuspc.lt

stasys.belevicius@kaisiadoriuspc.lt

diana.kiskioniene@kaisiadoriuspc.lt


BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
 
Asta Kaduševičienė Vedėja 861671804 asta.kaduseviciene@kaisiadoriuspc.lt
Justina Depšienė Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai namuose 861874312 justina.depsiene@kaisiadoriuspc.lt
Auksė Darbutienė Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai institucijoje 867627674 aukse.darbutiene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Šventoraitienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus 861874322 lina.sventoraitiene@kaisiadoriuspc.lt
Eglė Kuklienė Socialinė darbuotoja pagalbai į namus
Socialinė darbuotoja darbui su asmenine pagalba
861431375 egle.kukliene@kaisiadoriuspc.lt
Daiva Sladkevičienė Socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms 861314196 daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Jotkienė Socialinė darbuotoja užimtumui 861307056 lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt
Vidmantas Šliužas Užimtumo specialistas 868439914 vidmantas.sliuzas@kaisiadoriuspc.lt
Singrida Rudienė Taikomosios fizinės veiklos specialistė
singrida.rudiene@kaisiadoriuspc.lt
Žaneta Brazinskienė Slaugytoja 868835176 zaneta.brazinskiene@kaisiadoriuspc.lt
Odeta Petruškevičienė Kirpėja
odeta.petruskeviciene@kaisiadoriuspc.lt
APGYVENDINIMO IR INTENSYVIOS KRIZĖS ĮVEIKIMO PAGALBOS
SKYRIUS


Jolanta Koklevičienė Vedėja 861471165 jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt
Donata Kazlauskienė Socialinė darbuotoja
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
861874328 donata.kazlauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Indrė Radzevičienė Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė 868732394 indre.radzeviciene@kaisiadoriuspc.lt


Kaišiadorių socialinių paslaugų centre veikia:

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro profesinė sąjunga

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbo taryba
Primininkė Lina Jotkienė


Pirmininkė Jūratė Gudzinskienė
861307056


864873661
lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt


jurate.gudzinskiene@kaisiadoriuspc.lt


PAGALBA Į NAMUS – Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriančios šeimos,
vaikai su negalia ir jų šeimos,
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

PASLAUGOS TEIKIMAS
Paslauga teikiama asmens namuose.
Teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę.

KAS ĮEINA Į ŠIĄ PASLAUGĄ?
• bendravimas;
• maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
• pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.);
• transporto paslaugos organizavimas, asmens lydėjimas vykstant į įvairias įstaigas;
• kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas;
• esant galimybei, laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas;
• kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais;
Paslaugą teikiantys specialistai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai.
Pagalbos į namus paslauga konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti skirtinga. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

PASLAUGOS KAINA:                                                                                                                                                                                          Asmenims, kurių pajamos yra mažesnės nei 2 VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžiai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. (Apie VRP dydį galite rasti ČIA).                                                                                                                                                  Asmenys, kuriems pagalbos į namus paslauga teikiama iki 5 val. per savaitę ir kurių pajamos yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, už paslaugą moka iki 5 proc. gaunamų pajamų. 


                                                                                                                                                

KUR KREIPTIS, NORINT GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Norint gauti paslaugą, reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Kaišiadorių rajono seniūnijų kontaktus rasite ČIA.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą koordinuoja:                                                                                                                Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus
socialinė darbuotoja pagalbai į namus Lina Šventoraitienė tel.+370 61874322 el.p. lina.sventoraitiene@kaisiadoriuspc.lt
socialinė darbuotoja pagalbai į namus Eglė Kuklienė tel. +370 61431375 el.p. egle.kukliene@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.

Kaišiadorių vaikų dienos centras
Vytauto Didžiojo g. 44 B, LT-56119 Kaišiadorys

Vaikų dienos centras

Gedimino g. 65 (A. Brazausko gimanzijoje)                                                                                                                                                                                                    

Žiežmarių vaikų dienos centras
Melioratorių g. 7 Žiežmariai

Pravieniškių vaikų dienos centras
Pravieniškių II km., Pravieniškių sen Kaišiadorių r

Antakalnio paramos šeimai centras
Antakalnio g. 36A, Antakalnio km., Kairiadorių r
Tel. 861958090

Nakvynės namai
Geležinkeliečių takas 9, Kaišiadorys
Tel. 834653002Teksto didinimas
Kontrastas