Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS – Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,
socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,
vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai,
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai,
kiti asmenys ir jų šeimos

PASLAUGOS TEIKIMAS. Paslauga teikiama pagal poreikį

KAS ĮEINA Į ŠIĄ PASLAUGĄ?
bendravimas,
maitinimo organizavimas,
psichologinis konsultavimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),
darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
pagalba sunkumus patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų, (ugdant tėvų gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padedant šeimai sukurti palankią aplinką vaikų raidai,
kitos paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslauga konkrečiam (-iai) asmeniui (šeimai), atsižvelgiant į jo (jos) poreikius, gali būti skirtinga. Visais atvejais socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą turi sudaryti ne mažiau nei 3 į šios paslaugos sudėtį įeinančios šiame papunktyje nurodytos paslaugos

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą teikia:                                                                                                                              Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojai:
Auksė Šinkevičė                                  Vedėja                                                             861471163 aukse.sinkevice@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Petkevičienė                              Atvejo vadybininkė                                        861976484 rasa.petkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Edita Kabašinskienė                          Atvejo vadybininkė                                        867242015 edita.kabasinskiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Raišuotienė                            Atvejo vadybininkė                                        861983775 giedre.raisuotiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Adlytė–Chveduk                    Atvejo vadybininkė                                        868326929 giedre.adlyte-chveduk@kaisiadoriuspc.lt
Monika Kurgonienė                           Atvejo vadybininkė                                        861977220 monika.kurgoniene@kaisiadoriuspc.lt
Greta Tarutienė                                  Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861468998 greta.tarutiene@kaisiadoriuspc.lt
Dalia Pazniokienė                               Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861679557 dalia.pazniokiene@kaisiadoriuspc.lt
Vaida Kubilienė                                   Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861034619 vaida.kubiliene@kaisiadoriuspc.lt
Erika Dambrauskienė                        Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861205283 erika.dambrauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Vilgima Malinauskienė                      Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861874331 vilgima.malinauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Levutė Dubosienė                              Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861874308 levute.dubosiene@kaisiadoriuspc.lt
Irina Žalienė                                        Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861449425 irina.zaliene@kaisiadoriuspc.lt
Inga Alseikienė                                   Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Lauruševičienė                          Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861434997 rasa.lauruseviciene@kaisiadoriuspc.lt
Rita Gumauskaitė                               Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861437907 rita.gumauskaite@kaisiadoriuspc.lt
Monika Komparskienė                      Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861795375 monika.komparskiene@kaisiadoriuspc.lt
Greta Stankevičiūtė                           Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861432244 greta.stankeviciute@kaisiadoriuspc.lt
Stasys Belevičius                                Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis 861267461 stasys.belevicius@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.


Teksto didinimas
Kontrastas