Teikiamos paslaugos

Bendrosios
 
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,
maitinimo organizavimas,
aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
transporto paslaugos,
sociokultūrinės paslaugos,
asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas,
kitos bendrosios paslaugos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą socialinių paslaugų sąrašą;

 


Specialiosios:
 
Socialinė priežiūra:
pagalba į namus,
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas vaikų dienos grupėse bei  šeimų namuose,
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo kambariuose;
laikinas apnakvindinimas (nuo 19-7 val.)
intensyvi krizių įveikimo pagalba;
psichosocialinė pagalba.

 Socialinė globa: 
 
dienos socialinė globa asmens namuose ir centre,
trumpalaikė socialinė globa.
 
 
Centras tenkina neįgaliųjų specialiuosius  poreikius aprūpindamas juos techninėmis pagalbos priemonėmis.
atlieka  būsto pritaikymo darbus rajono neįgaliesiems.
centras gali organizuoti vasaros poilsio stovyklas paslaugų gavėjams.
centras gali teikti specialaus transporto paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybėje socialines   paslaugas teikiančioms įstaigoms bei nevyriausybinėms organizacijoms, neturinčioms savo transporto priemonių, pagal steigėjo patvirtintą tvarką bei įkainius.
 
 
Teksto didinimas
Kontrastas