Socialinė priežiūra šeimoms

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA ŠEIMOMS – Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,
vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai,
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai

PASLAUGOS TEIKIMAS
Paslauga gali būti teikiama šeimos namuose, socialinių paslaugų įstaigoje, viešosiose erdvėse (pagalba apsiperkant, lankantis kitose įstaigose ir pan.).

Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas:

Socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – pagal poreikį, bet ne rečiau nei vieną kartą per dvi savaites,
individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę,
socialinių paslaugų įstaigoje – pagal poreikį socialinio darbuotojo sprendimu (jei reikia kitų specialistų (pvz., psichologo) pagalbos ar jei taip organizuoti paslaugas efektyviau) arba pagal šeimos narių poreikius (asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, maitinimo organizavimas ir kt.)

KAS ĮEINA Į ŠIĄ PASLAUGĄ?
Bendravimas,
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime,
kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.),
pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių,
kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo, kineziterapeuto ir kt.)
Paslaugas teikiantys specialistai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai.

YPATUMAI                                                                                                                                                                                                          Paslauga gali būti pradedama teikti be šeimos (vieno iš suaugusių šeimos narių) prašymo ir teikiama tarpusavio susitarimo ir bendradarbiavimo su šeima pagrindu, derinant paslaugos teikimo laiką pagal šeimos narių interesus ir numatant lankstų darbo grafiką (galimybę teikti paslaugas ne darbo valandomis, ne darbo dienomis).

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą teikia:                                                                                                                          Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojai:

Auksė Šinkevičė Vedėja 861471163 aukse.sinkevice@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Petkevičienė Atvejo vadybininkė 861976484 rasa.petkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Greta Česnavičienė  Atvejo vadybininkė 868799518 greta.cesnaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Raišuotienė Atvejo vadybininkė 861983775 giedre.raisuotiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Adlytė–Chveduk Atvejo vadybininkė 868326929 giedre.adlyte-chveduk@kaisiadoriuspc.lt
Monika Kurgonienė Atvejo vadybininkė 861977220 monika.kurgoniene@kaisiadoriuspc.lt
Paulia Kurtenkovaitė   Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 868246693 paulina.kurtenkovaite@kaisiadoriuspc.lt
Dalia Pazniokienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861679557 dalia.pazniokiene@kaisiadoriuspc.lt
Vaida Kubilienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861034619 vaida.kubiliene@kaisiadoriuspc.lt
Erika Dambrauskienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861205283 erika.dambrauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Vilgima Malinauskienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861874331 vilgima.malinauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Levutė Dubosienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861874308 levute.dubosiene@kaisiadoriuspc.lt
Irina Žalienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861449425 irina.zaliene@kaisiadoriuspc.lt
Inga Alseikienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt
Rita Gumauskaitė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861437907 rita.gumauskaite@kaisiadoriuspc.lt
Monika Komparskienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861795375 monika.komparskiene@kaisiadoriuspc.lt
Greta Stankevičiūtė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861432244 greta.stankeviciute@kaisiadoriuspc.lt
Diana Kiškionienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861387140 diana.kiskioniene@kaisiadoriuspc.lt                             Gražina Žuraulienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis 861399258 grazina.zurauliene@kaisiadoriuspc.lt                                     Individualios priežiūros darbuotojai.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.

Teksto didinimas
Kontrastas