Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE – Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą.

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Suaugę asmenys su negalia,
senyvo amžiaus asmenys,
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriančios šeimos,
likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje,
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose;
kiti asmenys ir jų šeimos.

KAS ĮEINA Į ŠIĄ PASLAUGA?
Apgyvendinimas,
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto gaminimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
kitos paslaugos.

YPATUMAI
Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos), iš dalies padedami socialinio darbuotojo ar individualios priežiūros darbuotojų, patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka);
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga konkrečiam asmeniui gali būti teikiama, atsižvelgiant į jo poreikius.

PASLAUGOS KAINA                                                                                                                                                                                    Asmenims, kurių pajamos yra mažesnės nei 2 VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžiai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. (Apie VRP dydį galite rasti ČIA.)                                                                                                                                                      Asmenims, kurių pajamos yra didesnės nei 2 VRP dydžiai per mėnesį, paslaugos įkainius galite rasti ČIA.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą koordinuoja:                                                                                                          Antakalnio paramos šeimai centro socialinė darbuotoja
Rūta Morkūnienė tel. +370 61958090 el.p.: ruta.morkuniene@kaisiadoriuspc.lt
Apgyvendinimo ir intensyvios krizės įveikimo pagalbos skyriaus vedėja
Jolanta Koklevičienė tel. +370 61471165 el.p. jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.

Teksto didinimas
Kontrastas