caring, touch, old and young-4575961.jpg

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyrius

BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI:
organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Skyriuje;
užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą Skyriuje;
organizuoti ir teikti bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos kompleksines
paslaugas asmens (šeimos) namuose ir (ar) Centre bei asmeninės pagalbos paslaugą, užtikrinant
asmeniui (šeimai) socialinę ir psichologinę pagalbą;
užtikrinti suaugusiųjų asmenų užimtumą, ugdyti socialinius ir darbinius jų įgūdžius;
sudaryti būtiniausias, žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims
(šeimoms), kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į
visuomenę;
informuoti asmenį (šeimą) apie socialinių paslaugų teikimo galimybes ir jų vykdymą;
padėti asmeniui (šeimai) spręsti iškilusias įvairias problemas (teisines, socialines,
sveikatos, buitines ir t. t.);
užtikrinti, kad kiekvienam asmeniui (šeimai), pagal įvertintus individualius socialinius
poreikius, būtų suteikta reikalinga pagalba;
atlikti asmens (šeimos narių) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas
vertinimą ir mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymą;
aprūpinti asmenis techninės pagalbos priemonėmis;
užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdant Skyriaus veiklą;
vykdyti organizacinę Skyriaus veiklą.

KONTAKTAI:
Asta Kaduševičienė            Vedėja +370 61671804 asta.kaduseviciene@kaisiadoriuspc.lt
Justina Depšienė                Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai namuose +370 61874312 justina.depsiene@kaisiadoriuspc.lt

Agnė Apanavičienė            Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai namuose +370 61256786 agne.apanaviciene@kaisiadoriuspc.lt

Auksė Darbutienė              Socialinė darbuotoja dienos socialinei globai institucijoje +370 67627674 aukse.darbutiene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Šventoraitienė           Socialinė darbuotoja pagalbai į namus +370 61874322 lina.sventoraitiene@kaisiadoriuspc.lt
Eglė Kuklienė                      Socialinė darbuotoja pagalbai į namus
                                              Socialinė darbuotoja darbui su asmenine pagalba +370 61431375 egle.kukliene@kaisiadoriuspc.lt
Daiva Sladkevičienė           Socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms +370 61314196                                  daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Lina Jotkienė                       Socialinė darbuotoja užimtumui +370 61307056 lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt
Vidmantas Šliužas              Užimtumo specialistas +370 68439914 vidmantas.sliuzas@kaisiadoriuspc.lt
Singrida Rudienė               Taikomosios fizinės veiklos specialistė  singrida.rudiene@kaisiadoriuspc.lt
Žaneta Brazinskienė          Slaugytoja +370 68835176 zaneta.brazinskiene@kaisiadoriuspc.lt
Odeta Petruškevičienė      Kirpėja odeta.petruskeviciene@kaisiadoriuspc.lt

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus nuostatus rasite ČIA

Teksto didinimas
Kontrastas