Laikinas apnakvindinimas

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS – Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,
senyvo amžiaus asmenys,
smurtautojai,
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,
socialinę riziką patiriančios šeimos.

Teikimo trukmė / dažnumas
Teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.

KAS ĮEINA Į ŠIĄ PASLAUGĄ?
Nakvynės suteikimas,
minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušo) organizavimas,
minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas,
esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą.

YPATUMAI
Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

PASLAUGOS KAINA                                                                                                                                                                                      Asmenims, kurių pajamos yra mažesnės nei 2 VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžiai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. (Apie VRP dydį galite rasti ČIA.) Asmenims, kurių pajamos yra didesnės nei 2 VRP dydžiai per mėnesį, paslaugos įkainius galite rasti ČIA.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą koordinuoja:                                                                                                          Antakalnio paramos šeimai centro socialinė darbuotoja
Greta Česnavičienė tel. +370 68799518 el.p.: greta.cesnaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Apgyvendinimo ir intensyvios krizės įveikimo pagalbos skyriaus vedėja
Jolanta Koklevičienė tel. +370 61471165 el.p. jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.  

Teksto didinimas
Kontrastas