Asmeninė pagalba

KAM SKIRTA ŠI PASLAUGA?
Asmeninė pagalba skirta asmenims, kuriems LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis. Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
• mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
• dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
• gyvena vieni.

KOKS ŠIOS PASLAUGOS TIKSLAS?
Šios paslaugos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint , komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninės pagalbos laikas ir trukmė nustatomi atsižvelgiant į individualius asmens poreikius.

KAS YRA ASMENINIS ASISTENTAS?
Asmeninis asistentas :
• teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime;
• teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
• lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
• teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
• teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).
• Asmeninis asistentas NETEIKIA pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.)

KUR KREIPTIS, NORINT GAUTI PASLAUGĄ?
Norint gauti šią paslaugą, reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos seniūniją.
Kaišiadorių rajono seniūnijų kontaktus galite rasti ČIA.

KIEK KAINUOJA PASLAUGA?
Kaišiadorių socialinių paslaugų centre teikiamos asmeninės pagalbos kaina – 11,80 Eur/val

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl asmeninės pagalbos kainos patvirtinimo galite rasti ČIA.
Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojas, koordinuojantis paslaugą:

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja darbui su asmenine pagalba
Eglė Kuklienė tel. +370 61431375 el.p. egle.kukliene@kaisiadoriuspc.lt

Teksto didinimas
Kontrastas