Transporto organizavimas

TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki tikslo objekto ir atgal

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,
kiti asmenys ir šeimos.

PASLAUGOS TEIKIMAS.                                                                                                                                                                                                Ši paslauga teikiama:

* Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimą.                                                              * Specialiąsias socialines paslaugas gaunantiems asmenims.

PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ:                                                                                                                                                                              Pagal poreikį, tačiau ne daugiau kaip 200 km. per kalendorinius metus. Šis apribojimas netaikomas paslaugų gavėjams, dėl sveikatos būklės galintiems judėti tik vežimėliais, vykstantiems gydymo – reabilitacijos tikslais ir nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms, organizuojančioms išvykas neįgaliesiems ir kelionės kuro sąnaudas dengiančioms savo organizacijos lėšomis.

PASLAUGOS KAINA:                                                                                                                                                                                            Asmenims, kurių pajamos yra mažesnės nei 2 VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžiai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. (Apie VRP dydį galite rasti ČIA.)                                                                                                                                                          Asmenims, kurių pajamos yra didesnės nei 2 VRP dydžiai per mėnesį, trasporto organizavimo paslaugos kaina yra 0,42 Eur/val.      (Kaišiadorių rajono tarybos sprendimas „Dėl Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“

KUR KREIPTIS, NORINT GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ? 
Norint gauti transporto organizavimo paslaugą, reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Kaišiadorių rajono seniūnijų kontaktus rasite ČIA
Jeigu mūsų centre jums yra teikiamos specialiosios socialinės paslaugos, tuomet dėl transporto organizavimo paslaugos užsakymo galima kreiptis į centro ūkvedį Artūrą Lygnugarį tel. +370 62061220 el.p. arturas.lygnugaris@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą koordinuoja:                                                                                                                Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms                                  Daiva Sladkevičienė tel. +370 61314196 el.p.: daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA

Teksto didinimas
Kontrastas