Maitinimo organizavimas

Maitinimo organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams.


KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?

socialinės rizikos vaikai,
vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,
socialinės rizikos šeimos,
kiti asmenys ir šeimos.

PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ/DAŽNUMAS: Pagal poreikį.

PASLAUGOS KAINA:                                                                                                                                                                                          Asmenims, kurių pajamos yra mažesnės nei 2 VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžiai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. (Apie VRP dydį galite rasti ČIA.)                                                                                                                                        Asmenims, kurių pajamos yra didesnės nei 2 VRP dydžiai per mėnesį:

KUR KREIPTIS, NORINT GAUTI ŠIĄ PASLAUGA?
Norint gauti maitinimo organizavimo paslaugą, reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Kaišiadorių rajono seniūnijų kontaktus rasite ČIA. 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą koordinuoja:                                                                                                                      Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms                                    Daiva Sladkevičienė tel. +370 61314196   el.p.:  daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą rasite ČIA.

Teksto didinimas
Kontrastas