Dienos socialinė globa Centre

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA CENTRE – Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Vaikai su negalia,
suaugę asmenys su negalia,
senyvo amžiaus asmenys.

KAS ĮEINA Į ŠIĄ PASLAUGĄ?
Bendravimas,
laisvalaikio organizavimas,
ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),
maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas,
psichologinė ir psichoterapinė pagalba,
pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),
darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
transporto paslaugų organizavimas,
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

TEIKIMO TRUKMĖ/DAŽNUMAS
Paslauga teikiama nuo 3 iki 6 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę Centre.

KAIP GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Paslauga teikiama vadovaujantis Kaišiadorių savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimu. Norint gauti šią paslaugą, reikia kreiptis į asmens, kuriam reikia paslaugos, gyvenamosios vietos seniūniją. Kaišiadorių rajono seniūnijų kontaktus rasite ČIA.

PASLAUGOS KAINA
Asmenims, kurių pajamos yra mažesnės nei 2 VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžiai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. (Apie VRP dydį galite rasti ČIA.) Asmenims, kurių pajamos yra didesnės nei 2 VRP dydžiai per mėnesį, paslaugos įkainius galite rasti ČIA.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo rasite ČIA.
Socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarkos aprašą rasite ČIA.
Kaišiadorių socialinių paslaugų centro paslaugų teikimo ir apmokėjimo aprašą rasite ČIA.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą koordinuoja:  

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja dienos socialinei globai institucijoje                                    Auksė Darbutienė tel. +370 67627674 el.p.: aukse.darbutiene@kaisiadoriuspc.lt

Teksto didinimas
Kontrastas