team spirit, teamwork, community-2447163.jpg

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI:
organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Skyriuje;
organizuoti ir teikti socialinės priežiūros kompleksines paslaugas asmens (šeimos) namuose ir (ar) Centre siekiant palaikyti pozityvią šeimos raidą, užtikrinti šeimoms socialinę ir psichologinę pagalbą;
užtikrinti patiriančių socialinę riziką šeimose augančių vaikų ir kitų vaikų užimtumą, tenkinti svarbiausius vaikų poreikius, ugdyti socialinius gebėjimus;
koordinuoti atvejo vadybos procesus;
sudaryti būtiniausias, žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims (šeimoms), kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę;
informuoti asmenį (šeimą) apie socialinių paslaugų teikimo galimybes ir jų vykdymą;
padėti asmeniui (šeimai) spręsti iškilusias įvairias problemas (teisines, socialines, sveikatos, buitines ir t. t.);
užtikrinti, kad kiekvienam asmeniui (šeimai), pagal įvertintus individualius socialinius poreikius, būtų suteikta reikalinga pagalba;
užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdant Skyriaus veiklą;
vykdyti organizacinę Skyriaus veiklą.

KONTAKTAI:
Auksė Šinkevičė                     Vedėja                      +370 61471163  aukse.sinkevice@kaisiadoriuspc.lt
Rasa Petkevičienė                 Atvejo vadybininkė +370 6197648    rasa.petkeviciene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Raišuotienė               Atvejo vadybininkė +370 61983775  giedre.raisuotiene@kaisiadoriuspc.lt
Giedrė Adlytė–Chveduk       Atvejo vadybininkė +370 68326929  giedre.adlyte-chveduk@kaisiadoriuspc.lt
Diana Kiškionienė                 Atvejo vadybininkė +370 6138740  diana.kiskioniene@kaisiadoriuspc.lt
Greta Česnavičienė              Atvejo vadybininkė +370 68799518   greta.cesnaviciene@kaisiadoriuspc.lt
Dalia Pazniokienė                 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61679557 dalia.pazniokiene@kaisiadoriuspc.lt
Vaida Kubilienė                     Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61034619 vaida.kubiliene@kaisiadoriuspc.lt
Erika Dambrauskienė          Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61205283 erika.dambrauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Vilgima Malinauskienė        Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61874331 vilgima.malinauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Levutė Dubosienė                Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61874308 levute.dubosiene@kaisiadoriuspc.lt
Irina Žalienė                          Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61449425 irina.zaliene@kaisiadoriuspc.lt
Inga Alseikienė                      Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt
Rita Gumauskaitė                 Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61437907 rita.gumauskaite@kaisiadoriuspc.lt
Monika Komparskienė        Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61795375 monika.komparskiene@kaisiadoriuspc.lt
Greta Stankevičiūtė             Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61432244 greta.stankeviciute@kaisiadoriuspc.lt          Paulina Kurtenkovaitė         Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 68246693  paulina.kurtenkovaite@kaisiadoriuspc.lt          Viktorija Rumytė                   Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis +370 61977220  viktorija.rumyte@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių vaikų dienos centrai (Vytauto Didžiojo g. 44 B ir Gedimino g. 65 Kaišiadorys)                                                                            Dovilė Bezborodova          Socialinė darbuotoja vaikų dienos socialinei priežiūrai +370 69840412 dovile.bezborodova@kaisiadoriuspc.lt 

Žiežmarių vaikų dienos centras (Melioratorių g. 7 Žiežmariai)                                                                                                                      Aušra Tomkienė                  Socialinė darbuotojų vaikų dienos socialinei priežiūrai +370 61528996 ausra.tomkiene@kaisiadoriuspc.lt

Pravieniškių vaikų dienos centras (Pravieniškių II k., Kaišiadorių r)                                                                                                                     Inga Alseikienė                  Socialinė darbuotoja vaikų dienos socialinei priežiūrai +370 61977076 inga.alseikiene@kaisiadoriuspc.lt

Antakalnio pagalbos šeimai centras (Antakalnio g. 36A, ANtakalnio k., Kaišiadorių r)                                                                                     Ilona Airošė            Pagalbos šeimai centro socialinė darbuotoja +370 61399258    ilona.airose@kaisiadoriuspc.lt

 Pagalbos šeimai skyriaus nuostatus rasite ČIA.

Antakalnio paramos šeimai centro nuostatus rasite ČIA.

ĮSAKYMĄ DĖL AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO rasite ČIA

ATVEJO VADYBOS TVARKOS APRAŠĄ RASITE ČIA  

Teksto didinimas
Kontrastas