Sociokultūrinės paslaugos

SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS – Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

KAS GALI GAUTI ŠIAS PASLAUGAS?
Vaikai su negalia ir jų šeimos,
likę be tėvų globos vaikai,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriančios šeimos,
kiti asmenys ir šeimos

Paslauga yra nemokama.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojas, koordinuojantis paslaugos teikimą:
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja užimtumui
Lina Jotkienė tel. +370 61307056 el.p. lina.jotkiene@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadroių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA

Teksto didinimas
Kontrastas