Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (toliau TPP) – tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).


Kas turi teisę įsigyti ar laikinai naudoti TPP?

• asmuo, kuriam nustatytas priežiūros pagalbos ar slaugos poreikis;
• asmuo, kuriam nustatytas neįgalumas;
• asmuo, kuriam nustatytas darbingumo lygis;
• asmuo po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas);
• asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių.
• Pastaba: asmuo turi būti Lietuvos Respublikos piliečiu/šalyje nuolat gyvenančiu kitos valstybės piliečiu/asmeniu be pilietybės (deklaravusiu gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenančiu Kaišiadorių mieste, kai gyvenamoji vieta deklaruota kitame Lietuvos mieste).Kas gali kreiptis dėl TPP gavimo?

• asmuo pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemonę;
• asmens tėvai (įtėviai);
• asmens sutuoktinis;
• asmens pilnamečiai vaikai;
• globėjai (rūpintojai);
• asmens įgaliotas atstovas;
• asmenį atstovaujantis Socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas;
• asmenį atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas.


Kaip nustatomas TPP poreikis?

• Poreikį nustato gydytojas.


Kaip galima gauti TPP?

Kreiptis pas gydytoją, kuris išduoda formą Nr. 027/a arba E027, kurioje nurodo trumpą ligonio diagnozę ir rekomenduojamą TPP.


Kur turėtume kreiptis, norint gauti TPP?

• Į Kaišiadorių Socialinių paslaugų centrą.


Per kiek laiko suteikiama TPP?

• TPP išduodama iš karto,
• jei tuo metu TPP nėra, asmuo, kuriuo vardu yra išduota forma Nr. 027/a arba E027, yra įtraukiamas į eilę.Kaip sužinoti, kokia TPP Jums geriausia?

 Gydytojo konsultacija

Socialinių paslaugų centro specialisto konsultacija.


Kaip gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują techninės pagalbos priemonę ?

Norėdami gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują judėjimo techninės pagalbos priemonę, turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje.

Smulkesnę informaciją galite sužinoti paskambinę nemokamu konsultacijų numeriu 880080089, arba internetu, savitarna.tppa.tpnc.lt

Kaip galima užsakyti nemokamą remonto paslaugą?
Nemokama slaugos ir neįgaliųjų priemonių remonto paslauga teikiama neįgaliesiems ir senjorams, kai priemonėmis aprūpina arba išmoka įsigijimo išlaidų kompensaciją Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TPNC), ar priemonė išduota iš Kaišiadorių socialinių paslaugų centro, ar pirkta iš privačių asmenų.
Smulkesnę informaciją galite sužinoti paskambinę tel. 8 5265 0000, remonto užsakymas internetu, www.kid-man.lt/remonto-uzsakymas nurodant:

• Neįgaliojo (NP), pensininko (P), pažymėjimo numerį;
• Kontaktinį telefono numerį, tikslų adresą;
• Kuo tiksliau apibūdinti priemonės gedimą.

Visais Jums rūpimais klausimais dėl techninės pagalbos priemonių aprūpinimo galite kreiptis:                                                                  tel. +370 61314196, el. p. daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt

Teksto didinimas
Kontrastas