Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS – tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti Technines pagalbos priemones (toliau – TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Kaišiadorių savivaldybėje, kai gyvenamoji vieta deklaruota kitame Lietuvos mieste):
• Asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
• asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
• asmenys kuriems nustatytas darbingumo lygis;
• asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
• asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
• asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).
Kreiptis dėl techninių pagalbos priemonių gavimo gali:
• asmuo pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemonę;
• asmens tėvai (įtėviai);
• asmens sutuoktinis;
• asmens asmens pilnamečiai vaikai ;
• asmens globėjai (rūpintojai);
• asmens įgaliotas atstovas;
• asmenį atstovaujantis Socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas;
• asmenį atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas.

DOKUMENTAI, REIKALINGI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
• išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a, arba E027) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių);
• prašymas SP-10 (11) forma (pildoma vietoje);
• asmens tapatybės dokumentas;
• neįgaliojo pažymėjimas;
• pensininko pažymėjimas;
• specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma.
• jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių) – kreipiantis dėl rankomis ar automatiškai reguliuojamos lovos, asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;
Išrašas nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:
• lovos staliukus;
• priemones praguloms išvengti (pasėstai, poroloniniai ir kompresoriniai čiužiniai);
• lovas (rankomis ir automatiškai reguliuojamos);
• vaikščiojimo lazdeles (medines ir metalines);
• vaikščiojimo priemonių priedai ( ramentų antgaliai, paminkštinimai ir pan.).

ĮKAINIAI
• 43.00 eurų įmoka už naują rankomis reguliuojamą lovą;
• 20.00 eurų įmoka už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;
(Grąžinus rankomis reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Kauno techninės pagalbos neįgaliųjų centras grąžina asmeniui arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį 15,00 eurų už naują , 8,00 eurus už pakartotinai išduotą. Praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmokos negrąžinamos.)
• 72.00 eurų įmoka už naują automatiškai reguliuojama lovą;
• 35.00 eurų įmoka už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojama lovą;
(Grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Kauno techninės pagalbos neįgaliesiems centras grąžina asmeniui, arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį 29,00 eurus už naują, 15,00 eurų už pakartotinai išduotą. Praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmokos negrąžinamos.
• Nauja naktipuodžio kėdutė – vienkartinis mokestis 6,00 Eurai.
• Nauja vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 9,00 Eurai.
• Pakartotinai išduota vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 5,00 Eurai.
ČIUŽINIO ARBA PASĖSTO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
• čiužiniui praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų, jei dėl sveikatos būklės nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia, yra pragulų atsiradimo tikimybė.
• pasėstui praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 eurų, jei dėl sveikatos būklės esate priverstas judėti neįgaliojo vežimėliu. 

Asmuo, prieš įsigydamas čiužinį, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (www.tpnc.lt) teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

Įsigyjant čiužinį praguloms išvengti, asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis, medicinos dokumentų išrašo/siuntimo formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;
• įsigyjant pasėstą praguloms išvengti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą išrašo gydantis gydytojas;
• išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus čiužinio ar pasėsto praguloms išvengti nustatytam naudojimo laikui.
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
• neįgaliojo pažymėjimą;
• pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Komisija išnagrinėja prašymą, per 10 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.
Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius apskrityje ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja apie priimtą sprendimą.

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

• Viena ranka valdomas vaikščiojimo priemonės : alkūniniai ir pažastiniai ramentai, lazdelė, vaikščiojimo lazda su trimis ar daugiau kojelių.
• Abiem rankom valdomas vaikščiojimo priemonės : vaikštynė su ratukais, vaikštynė su staliuku, vaikščiojimo rėmas.
• Vaikščiojimo priemonių priedai (vasariniai ir žieminiai antgaliai);
• Tualeto reikmenis: (naktipuodžio kėdutės su ar be ratukų, paaukštinta tualeto sėdynė);
• Maudymosi vonioje, ar duše priemonės: dušo kėdutė, vonios suoliukas, vonios lenta.
• Rengimąsi palengvinančios priemonės: kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonė.
• Priemonė, padedanti atlikti, arba pakeičianti rankos, plaštakos ar piršto funkcijas: rankinės plokščiosios replės.
• Neįgaliojo vežimėlis.
• Lovos staliukas.
• Priemonės praguloms išvengti: čiužinys, pasėstas: poroloninis, pripučiamas.

Asmenys, pageidaujantys gauti elektrinį, aktyvaus tipo vežimėlį, kojomis minamą triratį ar keturratį, komunikacijos ir sensorikos technines pagalbos priemones, turi kreiptis į Kauno techninės pagalbos neįgaliesiems centrą: Adresu: Žemaičių pl. 37, LT-48178, Kaunas Tel. 837478377

NEGRĄŽINTINŲ TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS:

• Neįgaliųjų tvirtinimo diržai;
• Plaštakos apsaugos priemonės;
• Padangos (įprastos ir sustiprinta apsauga);
• Lazdelės (medinės ir metalinės);
• Antgaliai, užmautės;
• Visi čiužiniai, pasėstai;
• Naktipuodžio kėdutės;
• Tualeto paaukštinimai;
• Kojinių apsimovimo priemonės.

Išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos Kaišiadorių socialinių paslaugų centrui, išskyrus tas kurios paminėtos negrąžintinų TPP sąraše.
Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtas TPP.

Visi neįgalūs ir pensijinio amžiaus asmenys gali kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių remonto paslaugų, nesvarbu ar priemonė išduota iš Kaišiadorių socialinių paslaugų centro, ar pirkta iš privačių asmenų. Dėl TPP remonto kreiptis:
Tel. nr. 8 5265 0000 www.kid-man.lt/remonto-uzsakymas nurodant:

• Neįgaliojo, ar pensininko pažymėjimo numerį;
• Kontaktinį telefono numerį, tikslų adresą;
• Kuo tiksliau apibūdinti priemonės gedimą;

Visais Jums rūpimais klausimais dėl techninės pagalbos priemonių aprūpinimo galite kreiptis:                                                                Socialinė darbuotoja bendrosioms socialinėms paslaugoms Daiva Sladkevičienė                                                                                          tel. 861314196, el. p. daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt 

Teksto didinimas
Kontrastas