Apgyvendinimo ir intensyvios krizės įveikimo pagalbos skyrius

APGYVENDINIMO IR INTENSYVIOS KRIZĖS ĮVEIKIMO PAGALBOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI:
organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Skyriuje;
sudaryti būtiniausias, žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims (šeimoms), kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę;
informuoti asmenį (šeimą) apie socialinių paslaugų teikimo galimybes ir jų vykdymą;
padėti asmeniui (šeimai) spręsti iškilusias įvairias problemas (teisines, socialines, sveikatos, buitines ir t. t.);
užtikrinti, kad kiekvienam asmeniui (šeimai), pagal įvertintus individualius socialinius poreikius, būtų suteikta reikalinga pagalba;
užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdant Skyriaus veiklą;
vykdyti iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinę integraciją;
vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą;
vykdyti organizacinę Skyriaus veiklą.

KONTAKTAI:
Jolanta Koklevičienė                        Vedėja 861471165 jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt
Donata Kazlauskienė                      Socialinė darbuotoja
                                                           Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė 861874328 donata.kazlauskiene@kaisiadoriuspc.lt
Indrė Radzevičienė                         Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė 868732394 indre.radzeviciene@kaisiadoriuspc.lt

Skyriaus nuostatus rasite ČIA.

Teksto didinimas
Kontrastas