Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).


KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir jų šeimos,
likę be tėvų globos vaikai,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,
socialinės rizikos šeimos,
vaikus globojančios šeimos,
kiti asmenys ir šeimos.

Paslauga yra nemokama

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą rasite ČIA.  

Teksto didinimas
Kontrastas