Intensyvi krizių įveikimo pagalba

INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA – Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

KAS GALI GAUTI ŠIĄ PASLAUGĄ?
Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą,
socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,
socialinę riziką patiriančios šeimos,
smurtautojai,
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,
kiti asmenys (pvz., smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.).

KAS ĮEINA Į ŠIĄ PASLAUGĄ?
Bendravimas,
psichologinė pagalba,
psichosocialinė pagalba,
laikinas apgyvendinimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
darbo įgūdžių ugdymas,
apsaugos organizavimas,
kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui.

Paslauga teikiama pagal poreikį.

PASLAUGOS KAINA                                                                                                                                                                                              Asmenims, kurių pajamos yra mažesnės nei 2 VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžiai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. (Apie VRP dydį galite rasti ČIA.)                                                                                                                                                  Asmenims, kurių pajamos yra didesnės nei 2 VRP dydžiai per mėnesį, paslaugos įkainius galite rasti ČIA.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šią paslaugą koordinuoja:                                                                                                        Antakalnio paramos šeimai centro socialinė darbuotoja
Ilona Airošė tel. +37061399258 el.p. ilona.airose@kaisiadoriuspc.lt
Apgyvendinimo ir intensyvios krizės įveikimo pagalbos skyriaus vedėja
Jolanta Koklevičienė tel. +370 61471165 el.p. jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.

Teksto didinimas
Kontrastas