Informacija apie pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas Nr. XIV-169 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/599af1605b2b11eb9dc7b575f08e8bea ), kuriuo reglamentuojamas pagalbos teikimas nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims.
Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą (informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas), atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį.


Informaciją apie pagalbą nukentėjusiems asminims galite rasti LR Teisingumo ministerijos parengtame lankstinuke:https://tm.lrv.lt/uploads/tm/documents/files/dokumentai/nukentejusiems/Lankstinukas%20nukent%C4%97jusiems%20asmenims_2022_02_22_2.pdf
Apie pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems aktuali informacija: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Teksto didinimas
Kontrastas